Wakacje

Wakacje

góry

Albania jest krajem górzystym, gdzie góry wraz z wyżynami zajmują 75% powierzchni kraju, a obszary leżące powyżej 1 000 m n.p.m. zajmują 28,5% powierzchni państwa. Góry, które wznoszą się na terytorium Albanii są południowym przedłużeniem wielkiego, bałkańskiego łańcucha Gór Dynarskich. Na północny wznoszą się Góry Północnoalbańskie zwane Alpet Shqiptare. Góry te zbudowane są głównie z mezozoicznych wapieni, gdzie dominują krajobraz krasowy i rzeźba glacjalna. Najwyższym ich szczytem jest Jezercë o wysokości 2 693 m n.p.m. Między rzekami Drin a Osum wznoszą się Góry Środkowoalbańskie, które zbudowane są z wapieni kredowych i trzeciorzędowych piaskowców. Przy granicy z Macedonią wznosi się najwyższy szczyt kraju Golemi Korab o wysokości 2 764 m n.p.m. Południową część masywu zajmuje Epir Albański, gdzie występują tam na przemian utwory fliszowe i wapienne. W tej części także występuje rzeźba krasowa.